สินเชื่อฟื้นฟูแก้ปัญหาการเงินในปี 2567
กำหนดรายได้ ไม่กำหนดรายได้
ร้อยละ สูงสุด 5% ต่อปี
อายุ ไม่กำหนดอายุ

ชี้แจงเงื่อนไขสินเชื่อฟื้นฟู ..เงินกู้เพื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 

แม้ว่าจะก้าวเข้าสู่ช่วงกลางปี 2567 แล้วก็ตาม แต่โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ก็ยังคงความต่อเนื่องในการแพร่ระบาดอย่างไม่ลดละ ซึ่งแน่นอนว่าประชาชนคนไทยต่างก็ได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า หลายคนตกงาน หลายอาชีพต้องปรับวิถีการทำงานไป แน่นอนว่าทุกภาคส่วนยังต้องการระยะเวลาในการกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง ทางธนาคารกลาง หรือก็คือธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงได้ออกมาตรการสินเชื่อฟื้นฟู ซึ่งจะออกมาตรการโดยผ่านตัวกลางก็คือ สถาบันการเงินทำหน้าเป็นตัวแทนแหล่งเงินทุนนั่นเอง 

สินเชื่อฟื้นฟูเหมาะกับใคร

สินเชื่อฟื้นฟู ธปท.เป็นลักษณะเงินกู้สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจโดยเฉพาะ เนื่องจากทางนธนาคารแห่งประเทศไทยต้องการเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับกลุ่มผู้ประกอบการภาคธุรกิจ ให้สามารถผ่านช่วงวิกฤตครั้งนี้ไปได้ ซึ่งเมื่อภาคธุรกิจสามารถไปต่อได้ก็จะส่งผลให้เกิดการจ้างงาน สินเชื่อเพื่อธุรกิจจะช่วยให้ดำเนินธุรกิจต่อไปแม้ยามเศรษฐกิจชะลอตัว ส่งผลให้เศรษฐกิจมวลรวมของประเทศดีขึ้นตามมาด้วยเช่นกัน สินเชื่อฟื้นฟูธนาคารกลางมีวงเงินรวมของจำนวนทั้งสิ้น 250 ล้านบาท ทั้งนี้ผู้ประกอบการจะต้องนำสินเชื่อฟื้นฟูนี้เพื่อหมุนเวียนเงินในธุรกิจเป็นหลัก ไม่อนุญาตให้ขอสินเชื่อเพื่อนำไปชำระหนี้กับสถาบันการเงินเดิมที่เป็นหนี้อยู่

เงื่อนไขการขอสินเชื่อฟื้นฟู

  • คุณสมบัติผู้ประกอบการ
    • คุณสมบัติผู้ประกอบการที่ต้องการขอสินเชื่อจะต้องเป็นกลุ่มธุรกิจที่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย และจะต้องมีสำนักงานหรือสถานที่ตั้งรวมทั้งลักษณะการดำเนินธุรกิจอยู่ภายในประเทศไทยเท่านั้น 
    • กรณีเป็นลูกหนี้เดิมอยู่แล้ว จะต้องไม่มีสถานะเป็นลูกหนี้ NPL (นับถึงช่วงเวลาสิ้นปี 2562 เท่านั้น) สามารถขอวงเงินสินเชื่อฟื้นฟูได้ไม่เกิน 30% ของวงเงินแต่ละสถาบันการเงิน ซึ่งจะต้องไม่เกินวงเงินจำนวน 150 ล้านบาท โดยนับรวมกับสินเชื่อ Soft Loan ที่มีด้วยเช่นกัน (ถ้ามีอยู่)
    • กรณีเป็นลูกหนี้รายใหม่ กล่าวคือที่ไม่เคยยื่นเรื่องขอวงเงินสินเชื่อกับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ไหนก็ตามมาก่อน สามารถยื่นเรื่องได้แต่ไม่ได้การันตีวงเงินเอาไว้ สามารถขอวงเงินสินเชื่อฟื้นฟูได้ไม่เกิน 20 ล้านบาท
  • ผู้สมัครที่ต้องการสินเชื่อจะต้องไม่เป็นสินเชื่อประเภท ดำเนินธุรกิจทางการเงินโดยตรง
  • ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเด็ดขาด แต่สามารถจะทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม-เอ-ไอ ได้

ให้ระยะเวลาสินเชื่อสูงสุดได้ถึง 5 ปีเต็ม ซึ่งภายใน 6 เดือนแรกจะไม่มีการเสียค่าธรรมเนียมหรือดอกเบี้ยแต่อย่างใดเพราะรัฐบาลจะเป็นผู้ออกให้ หลังจาก 6 แรกจนถึงระยะเวลาสินเชื่อ 2 ปีแรก จะมีดอกเบี้ยสินเชื่อไม่เกิน 2% ต่อปีเท่านั้น และหลังจากระยะเวลา 2 ปีแรกขึ้นมาจนถึงสิ้นสุดสัญญา 5 ปีจะมีดอกเบี้ยสินเชื่อไม่เกิน 5% ต่อปีเท่านั้น


อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทยไม่ต้องใช้สลิป
กำหนดรายได้ 15000 บาทขึ้นไป
ร้อยละ สูงสุด 25% ต่อปี
อายุ อายุ 20 ปีขึ้นไป
สินเชื่อ uob ฟรีค่าธรรมเนียมรู้ผลทันที
กำหนดรายได้ 15000 บาทขึ้นไป
ร้อยละ สูงสุด 25% ต่อปี
อายุ ตั้งแต่ 20-60 ปี
กู้เงินถูกกฎหมายผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ
กำหนดรายได้ ไม่กำหนดรายได้
ร้อยละ สูงสุด 36% ต่อปี
อายุ อายุ 20 ปีขึ้นไป
บัตรเครดิตกสิกรไทยอนุมัติง่ายได้ทันที
กำหนดรายได้ 15000 บาทขึ้นไป
ร้อยละ สูงสุด 16% ต่อปี
อายุ ตั้งแต่ 20-80 ปี