การพิมพ์ คัดลอก วาง และลบข้อความในเอกสาร

การพิมพ์ข้อความในโปรแกรมจัดการเอกสาร สามารถทำได้โดยกดลงไปที่แป้นพิมพ์ (Keyboard) เพื่อป้อนอักขระลงในโปรแกรม

 

w1

 

การคัดลอกข้อความ สามารถทำได้โดยการเลือกข้อความ (Highlight) แล้วคลิกขวา เลือก “คัดลอก”

w2

 

การวางข้อความที่คัดลอกไว้ สามารถทำได้โดย คลิกขวาบริเวณที่ต้องการวาง แล้วเลือก “วาง” เพื่อวางข้อความ

w3

 

การลบข้อความ สามารถทำได้โดย กดที่ปุ่ม “Back space” ที่แป้นพิมพ์ (Keyboard)

w4

w5

 

หรือบางแป้นพิมพ์ จะไม่มีคำว่า “Back space” ติดอยู่ แต่จะมีลูกศรชี้ไปทางซ้ายมาแทน

w6