ครูไอที

polls-google-plus 0

Google+ เพิ่มฟีเจอร์ โพล ให้ใช้งาน

Google+ เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ที่น่าจะทำให้ผู้ใช้เกิดอรรถรถมากขึ้น ซึ่งฟีเจอร์ดังกล่าวก็คือ โพล โดยผู้ใช้สามารถสร้างโพลและมีตัวเลือกในการโหวตได้สูงสุด...

การศึกษา 0

สมาชิก สปช. ชงผุดกรมวิชาการ ปรับเวลาเข้าเรียน

“สมเกียรติ” ชี้การปฏิรูปการศึกษาต้องใช้คุณภาพเป็นหลักคิด แนะตั้งกรมวิชาการ ดูหลักสูตร-ทำวิจัยในภาพรวม พร้อมเสนอปรับเวลาเข้าเรียน...