การศึกษา

 • สพฐ.หนุน พ.ร.บ.ทุจริตลอกข้อสอบผิด กม. ให้ 12 มหา’ลัยออกข้อสอบ

  สพฐ.หนุน พ.ร.บ.ทุจริตลอกข้อสอบผิด กม. ให้ 12 มหา’ลัยออกข้อสอบ

          วันนี้ (25 พ.ย.) นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยถึงกรณี รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้เสนอให้ยกร่าง พ.ร.บ.การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ที่กำหนดให้การทุจริตการสอบถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย นอกจากถูกปรับตกในการสอบแล้วยังมีความผิดในคดีอาญา โดยจะให้พ.ร.บ. ฉบับนี้ไม่ได้บังคับใช้ในการสอบเข้ารับราชการในหน่วยงานต่างๆ ด้วย ว่า ปัญหา ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเรื่องการทุจริต กระทำผิดใดจะมีปัญหาสองอย่าง คือ ไม่ได้ออกกฎหมายตรงมากำกับครบทุกประเด็น อีกทั้งการกำกับบังคับใช้กฎหมายยังไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้น จึงเห็นด้วยที่จะให้ออกกฎหมายหรือระเบียบมาบังคับใช้ให้เคร่งครัด ทั้งนี้ แม้แต่การสอบบรรจุคัดเลือกแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และการสอบครูผู้ช่วยกรณีทั่วไปเพื่อบรรจุในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่กำลังกำหนดปฏิทินดำเนินการสอบคัดเลือกในเร็วๆ นี้ สพฐ. ตั้งใจจะจ้าง 12 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศใน 12 เขตตรวจราชการออกข้อสอบภาค ก เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นต้น ซึ่งก่อนจะออกข้อสอบจะมีการประชุมเพื่อกำหนดโครงสร้างข้อสอบ เกณฑ์ความยากง่ายที่เหมาะสมในการสอบให้มีมาตรฐานเดียวกัน โดยมหาวิทยาลัยเหล่านี้นอกจากจะออกข้อสอบแล้วต้องบริหารการสอบตั้งแต่การส่ง […]

 • เบรกสอบ”ยูเน็ต”ไม่มีกำหนด
 • จับตา สทศ.จัดสอบ U-Net นศ.ขอร่วมวางเกณฑ์สอบ ลั่นทำแบบเดิมเจอค้านอีก
 • ตั้งบอร์ดจับตาใช้เงินสพฐ. โครงการกระตุ้นศก.”ณรงค์”ลั่นเพื่อประสิทธิภาพเบิกจ่าย
 • สอบแกต-แพต วันที่สองยังราบรื่น

ข่าวไอที

บทเรียน ความรู้ บทความ

 • การสร้างงานพิมพ์แบบคอลัมน์

  การสร้างงานพิมพ์แบบคอลัมน์

  การสร้างงานพิมพ์แบบคอลัมน์ เป็นการจัดรูปแบบงานเอกสารคล้ายกับหนังสือพิมพ์ มีการแบ่งข้อมูลในเอกสารออกเป็นหลายๆ คอลัมน์ นอกจากงานหนังสือพิมพ์แล้ว จะเห็นลักษณะงานแบบนี้ในนิตยสาร หรือจะใช้ในการทำโบรชัวร์ก็ได้ มีขั้นตอนดังนี้ 1. เลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการจัดรูปแบบ หรือถ้ายังไม่มีข้อมูล ให้คลิกเป็น cursor ตำแหน่งที่ต้องการจัดรูปแบบ 2. ที่แท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ คลิกลูกศรลงของปุ่มทูลบาร์ชื่อ คอลัมน์ เลือกจำนวนคอลัมน์ที่ต้องการ   ความหมายของ สดมภ์ กับคอลัมน์ คอลัมน์:แถวหรือรายการที่เป็นแนวตรงหรือแนวดิ่ง สดมภ์:ช่องในแนวตั้งสำหรับกรอกรายการต่างๆ

 • การใส่สัญลักษณ์หัวข้อย่อยและลำดับเลข
 • การใช้งานแท็ป

  การใช้งานแท็ป

  พฤศจิกายน 26, 2014
 • การจัดย่อหน้าเอกสาร (Paragraph)
 • การเลื่อนตำแหน่งในเอกสาร

แนวข้อสอบ