การศึกษา

 • หนุนลดสอบโอเน็ต เดินหน้าสอบยูเน็ต

  หนุนลดสอบโอเน็ต เดินหน้าสอบยูเน็ต

  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) พล.ร.อ.ณรงค์  พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมด้วยนายกฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการศธ.  เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยม และประชุมติดตามการดำเนินงานของสทศ. ว่า ที่ประชุมได้มีการหารือถึงแนวคิดของผู้บริหารองค์กรหลักของศธ. ที่ได้เสนอให้มีการลดจำนวนกลุ่มสาระวิชาในการจัดสอบแบบทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต จากเดิมสอบทั้งหมด 8 กลุ่มสาระ ให้เหลือเฉพาะ 4 วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่วนวิชาอื่น ๆ เช่น สังคมศึกษา พลศึกษา สุขศึกษา เป็นต้นให้ทางโรงเรียนเป็นผู้จัดสอบเอง   ใน ที่ประชุมได้มีการแสดงความคิดอย่างกว้างขวาง โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว แต่มีข้อเสนอว่าอยากให้สทศ. จัดสอบวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษา เนื่องจากในกลุ่มนี้ มีวิชาย่อยที่สำคัญ เช่น ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ซึ่งก็ถือว่าเป็นวิชาที่สำคัญ ที่ควรจะใช้ข้อสอบกลางเดียวกันเพื่อให้เพื่อให้ได้มาตรฐาน แต่อาจจะปรับสัดส่วนให้น้อยลง และที่เหลือให้โรงเรียนจัดสอบ   เพราะ มีบางวิชาที่มีเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับท้องถิ่น และในแต่ละพื้นที่มีบริบทที่แตกต่างกัน ซึ่งโรงเรียนน่าจะออกข้อสอบได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็ก […]

 • ครุศาสตร์ จุฬาฯ และอักษร เอ็ดดูเคชั่น ชี้การศึกษาไทยต้องเร่งทำพิมพ์เขียว จัดสัมมนาใหญ่ 26-27 พ.ย.นี้
 • สพฐ.ผุดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม
 • ศึกษานิเทศก์ต้องร่วมรับผิดชอบคุณภาพเด็ก
 • กมว.คุรุสภาเตือนต่อตั๋วครูก่อน 8 ธ.ค.นี้ ไม่ต่ออาจโดนอาญาพร้อมงดจ่ายวิทยฐานะ

ข่าวไอที

บทเรียน ความรู้ บทความ

 • การกำหนดจุดเชื่อมโยง (Hyperlink)

  การกำหนดจุดเชื่อมโยง (Hyperlink)

  การกำหนดจุดเชื่อมโยง (Hyperlink) การกำหนดจุดเชื่อมโยง (Hyperlink) ให้กับงานนำเสนอนั้น ถ้าต้องการสร้างจุดเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือไฟล์ที่ต้องการ มีขั้นตอนดังนี้ 1. ทำการไฮไลท์(Hightlight) ช่วงข้อความหรือรูปภาพที่ต้องการ 2. คลิกแท็บ “แทรก” เลือกปุ่ม “การเชื่อมโยงหลายมิติ (หรือคลิกขาวแล้วเลือก “การเชื่อมโยงหลานมิติ” ก็ได้) 3. จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ “แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ” ให้เลือกไฟล์ที่ต้องการเชื่อมโยม หรือใส่ที่อยู่อีเมล หรือเว็บไซต์ ลงไป   4. คลิกที่ปุ่ม “ตกลง”       การแก้ไขจุดเชื่อมโยง จุดเชื่อมโยงเอกสาร (Hyperlink) ที่สร้างไว้ ถ้าต้องการแก้ไขรายละเอียด มีขั้นตอนดังนี้ 1. ทำไฮไลท์(Hightlight) ช่วงข้อมูลที่จะแก้ไขจุดเชื่อมโยง 2. คลิกขวาเลือกคำสั่ง “แก้ไขการเชื่อมโยงหลายมิติ…”   3. จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ให้เลือกรายละเอียด เสร็จแล้วคลิกปุ่ม “ตกลง”     การลบ/ยกเลิก จุดเชื่อมโยง จุดเชื่อมโยงเอกสารที่สร้างขึ้น ถ้าไม่ได้ใช้งานแล้วต้องการลบออก […]

 • การสร้างแผนภูมิ

  การสร้างแผนภูมิ

  พฤศจิกายน 21, 2014
 • การกำหนดแบบเคลื่อนไหว แบบอัตโนมัติให้กับข้อความ และวัตถุ
 • ตั้งเวลาการเปลี่ยนสไลด์
 • กำหนดเสียงและความเร็วในขณะเปลี่ยนสไลด์

แนวข้อสอบ