การศึกษา

  • โครงการนำร่องกระจายอำนาจศธ.สะดุด หลังพบปัญหาบุคลากร

    โครงการนำร่องกระจายอำนาจศธ.สะดุด หลังพบปัญหาบุคลากร

    วันที่ 26 มกราคม พล.ร.อ.ณรงค์  พิพัฒนาศัย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า  เร็วๆนี้ได้เข้ารับฟังการดำเนินงานตามโครงการปฎิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ตามที่ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  20 เขต ไปคัดเลือกโรงเรียนเขตพื้นที่ฯละ 15 โรงเรียน รวม 300 โรงเรียน เพื่อเข้าร่วมโครงการนำร่องกระจายอำนาจ ทั้งเรื่องงบประมาณ และการบริหารจัดการ ให้เกิดอิสระและมีความคล่องตัวในการทำงาน โดยเริ่มดำเนินการไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มกราคมนั้น แต่ละเขตพื้นที่ฯ ได้นำประสบการณ์และปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นมาแลกเปลี่ยน เพื่อหาแนวทางแก้ไข   พบว่ายังมีอุปสรรคต่าง ๆ ที่ทำให้การดำเนินงานเกิดปัญหาอยู่บ้าง อาทิ ปัญหาบุคลากร งบประมาณ การบริหารจัดการ เป็นต้น  แต่ตนได้ให้ข้อเสนอแนะไปว่า  แนวทางแก้ปัญหาในบางเรื่อง อาจไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการวิ่งชนกับปัญหา หรือยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ขอให้แต่ละเขตพื้นที่ฯไปร่วมกันคิดหาทางออกโดยมองในหลายแนวทาง เพื่อให้การบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้    “จากเสียงสะท้อนพบว่าปัญหาที่ทำให้การบริหารจัดการไม่คล่องตัว ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องบุคคลากร  เช่น ครูต้องไปทำงานธุรการ ทิ้งห้องเรียนจนทำให้ไม่มีเวลาเตรียมการสอน  ซึ่งเขตพื้นที่ฯก็อยากเสนอให้ทุกโรงเรียนมีเจ้าหน้าที่ธุรการ แต่ในความเป็นจริงต้องดูภาพรวมด้วยเพราะโรงเรียนมีอยู่หลายหมื่นโรง และหากจะต้องมีเจ้าหน้าที่ธุรการให้ครบทุกโรงคงเป็นไปไม่ได้ และอาจจะเกิดปัญหาด้านงบประมาณตามมาอีก อย่างไรก็ตามโครงการฯนี้เพิ่งจะเริ่มต้นอาจยังไม่เห็นภาพชัดเจน  […]

  • สทศ. ปิดรับสมัครแกต-แพต วันนี้ (27 ม.ค. 58)
  • ผุดโมเดลรร.เล็กควบรร.ใหญ่ เลือกมีนักเรียนน้อยกว่า160คน แก้ปัญหาพัฒนาตัวเองไม่ได้
  • สพฐ.อบรมครูด้วยระบบอีเทรนนิ่ง พัฒนาหลักสูตร-เพิ่มเทคนิคการสอน-ต่อยอดวิทยฐานะ
  • ตำแแหน่งว่าง รอง ผอ.และผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ.

ข่าวไอที

บทเรียน ความรู้ บทความ

แนวข้อสอบ