บทที่ 3 : การเทียบพยัญชนะภาษาอังกฤษกับภาษาไทย

a

 

b

 

c

 

d

 

e

 

f

 

g

 

h

 

i

 

j

 

k

 

l

 

m

 

n

 

o

 

p

 

q

 

r

 

s

 

t

 

u

 

v

 

w

 

x

 

y

 

z

 

ตัวอักษรผสมภาษาอังกฤษเทียบกับภาษาไทย

ch

 

ck

 

kn

 

ng

 

nk

 

ph

 

sh

 

wh

About the Author

has written 566 posts on this blog.

Copyright © 2014 ครูไอที. All rights reserved.