บทที่ 3 : การเทียบพยัญชนะภาษาอังกฤษกับภาษาไทย

a

 

b

 

c

 

d

 

e

 

f

 

g

 

h

 

i

 

j

 

k

 

l

 

m

 

n

 

o

 

p

 

q

 

r

 

s

 

t

 

u

 

v

 

w

 

x

 

y

 

z

 

ตัวอักษรผสมภาษาอังกฤษเทียบกับภาษาไทย

ch

 

ck

 

kn

 

ng

 

nk

 

ph

 

sh

 

wh

Administrator

I'm teacher(computer). Admin ~ http://www.krui3.com

You may also like...