อนุมัติแล้ว!!! เงินตกเบิกเงินวิทยฐานะ ผู้ที่ได้รับคำสั่งวันที่ 1 ต.ค.54-30 ก.ย.55

teacher-money

วันนี้ (6 พ.ย.) เลขา สพฐ. ได้ลงนามแจ้ง สพป/สพม. ตาม หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5726 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 และแจ้งโรงเรียนหน่วยเบิก หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5727 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 เกี่ยวกับหนังสือสั่งการ งวฐ. ต.ค.54-ก.ย.55

 

 

สาระสำคัญ
1. ตกเบิกให้กับครูที่ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 30 กันยายน 2555
2. ให้เขตพื้นที่ทำการเบิกจ่ายให้เสร็จภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2556
3. จะมีหนังสือสั่งการออกจาก สพฐ. ในสัปดาห์นี้

 

ขอบคุณข้อมูลจาก ท่านวีระชัย สุขบุญชูเทพ ผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย – พะเยา) และคุณ ปาร์ปาร์ หาไม่เจอหรือเธอไม่มี เจ้าหน้าที่ สพร.

 

 

 

 

 

ที่มา – ครูไทบ้าน

 

 

 

 

เสนอความคิดเห็นต่อสิ่งนี้

ความคิดเห็น