บทที่ 13 : คำวิเศษณ์ (Adverbs)

คำวิเศษณ์ คือคำที่ใช้ขยายคำกริยา(Verb) หรือขยายคำคุณศัพท์(Adjective) หรือขยายคำวิเศษณ์(Adverbs) ด้วยกันเอง เช่น

 

 

Beautifully (บิวติฟูลลี) อย่างสวยงาม

carefully (แคร์ฟูลลี) อย่างระมัดระวัง

carelessly (แคร์เลสลี) อย่างสะเพร่า

difficultly (ดิฟฟิคุลทฺลี) อย่างยากเย็น

easily (อีสสิลี) อย่างง่ายดาย

happily (แฮปปิลี) อย่างมีควาสุข

quickly (ควิกลี) อย่างรวดเร็ว

sadly (แซดลี) อย่างเศร้า

sweetly (สวีทลี) อย่างไพเราะ

 

ตัวอย่าง

She dances beautifully. (คำวิเศษณ์(beautifully) ขยายคำกริยา(dance)) หล่อนเต้นอย่างสวยงาม

 

 

 

 

* คำต่อไปนี้ เป็นได้ทั้งคำคุณศัพท์(Adjective) และคำวิเศษณ์(Adverbs) เช่น

fast (ฟาสทฺ) เร็ว

high (ไฮ) สูง

low (โล) ต่ำ

hard (ฮาร์ด) แข็ง

well (เวล) ดี

wide (ไวด์) กว้าง

far (ฟาร์) ไกล

 

ตัวอย่าง

He walks fast. (fast ขยาย walk) เขาเดินเร็ว