การดูแลรักษากล้องดิจิตอล

วิธีการเก็บกล้องดิจิตอล

 

1.  ควรเก็บกล้องไว้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ให้ห่างจากความชื้นและความสกปรก

2.  ก่อนที่จะเก็บกล้องดิจิตอล ต้องแน่ใจว่าได้ปิดเครื่องแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้กล้องเกิดความเสียหายได้

3.  ถอดแบตเตอรี่ออกและเก็บไว้ในที่ที่แห้ง

4.  หา ซิลิกาเจล ซึ่งจะดูดซับความชื้นไว้ได้ดีมาใส่ในกระเป๋ากล้อง

 

 

อ้างอิง: โซนี่ประเทศไทย. เคล็ดลับ การดูแลรักษากล้องดิจิตอล. www.sony.co.th, 2555