การปิดแฟ้มงานเอกสาร

การปิดแฟ้มงานเอกสาร

เมื่อเราทำการบันทึกแฟ้มงานเสร็จแล้ว แต่ไม่ต้องการปิดโปรแกรมออกไป ต้องการแค่ปิดงานนั้นอย่างเดียว มีขั้นตอนดังนี้

  1. คลิกปุ่ม office-button Office Button
  2. เลือกคำสั่ง ปิด

1-5-1