การใช้เครื่องมือในการระบายสีในโปรแกรม Paint

การใช้เครื่องมือในการระบายสีในโปรแกรม Paint

paints

 

 

สีที่มีให้เลือก

color