• Home »
  • บทเรียน »
  • เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีในการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลแบบมีสาย และเทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลแบบไร้สาย ดังนี้

 

 

1. ประเภทมีสาย

1.1 สายคู่ตีเกลียว (Twisted-Pair Cable) เป็นสายที่มีราคาถูก ประกอบด้วยสายทองแดงที่มีฉนวนหุ้ม 2 เส้น นำมาพันกันเป็นเกลียว ส่วนใหญ่จะใช้ในระบบโทรศัพท์ ความเร็วในการส่งข้อมูล 10 Mbps ส่งได้ในระยะทาง 1 mile สายคู่ตีเกลียวสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิดดังนี้

1.1.1 สายคู่ตีเกลียวแบบไม่มีชิลด์ (UTP: UnshieldedTwisted-Pair) เป็นสายที่ถูกรบกวนจากสิ่งเร้าภายนอกได้ง่าย แต่มีความยืดหยุ่นสูง และราคาไม่แพง

 

1.1.2 สายคู่ตีเกลียวแบบมีชิลด์ (STP: ShieldedTwisted-Pair) เป็นสายที่มีปลอกหุ้มอีกรอบเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนจากภายนอกเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อได้ไกลมากขึ้น

 

1.2 สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable) ประกอบด้วยลวดทองแดงอยู่ตรงกลางหุ้มด้วยฉนวนพลาสติก จากนั้นหุ้มด้วยทองแดงถักเป็นแผ่นแล้วหุ้มภายนอกอีกชั้นด้วยฉนวน ช่วยป้องการการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและอื่นๆ ความเร็วในการส่งข้อมูลคือ 350 Mbps ส่งได้ระยะทางไกล 2-3 mile

 

1.3 สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable) ประกอบด้วยเส้นใยที่ทำมาจากใยแก้ว 2 ชนิด ชนิดหนึ่งอยู่ที่แกนกลาง ส่วนอีกชนิดหนึ่งอยู่ด้านนอก ใช้สำหรับส่งข้อมูลที่ต้องการความเร็วสูง และมีจำนวนมาก ความเร็วในการส่งข้อมูลมีมากถึง 1 Gbps

 

 

 

 

2. ประเภทไม่มีสาย

2.1 ระบบไมโครเวฟ (Microwave System) ใช้จานสะท้อนรูปพาลาโบล่าส่งสัญญาณที่มีความถี่สูงกว่าคลื่นวิทยุเป็นทอดๆ จากสถานีหนึ่งไปยังอีกสถานีหนึ่ง โดยสัญญาณไมโครเวฟจะเดินทางเป็นเส้นตรง สามารถส่งข้อมูลด้วยความเร็ว 200-300 Mbps และครอบคลุมพื้นที่ได้ 20-30 mile

 

 

2.2 ระบบดาวเทียม (Satellite System) ใช้หลักการคล้ายระบบไมโครเวฟ โดยมีลักษณะการทำงาน 3 ส่วน คือ

2.2.1 สถานีต้นทางจะส่งสัญญาณขึ้นไปยังดาวเทียม (Up-Link)

2.2.2 ดาวเทียมจะตรวจสอบตำแหน่งสถานีปลายทาง หากอยู่นอกเหนือขอบเขตสัญญาณจะส่งต่อไปยังดาวเทียมที่ครอบคลุมสถานีปลายทางนั้น

2.2.3 หากอยู่ในขอบเขตพื้นที่ที่ครอบคลุมจะส่งสัญญาณไปยังสถานีปลายทาง (Down-Link) อัตราความเร็ว 1-2 Mbps

 

 

2.3 ระบบอื่นๆ

2.3.1 ระบบวิทยุ

2.3.2 ระบบอินฟราเรด

2.3.3 โทรศัพท์เคลื่อนที่

 

 

 

อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย

1. รีพีตเตอร์ (Repeater) ทำหน้าที่ขยายสัญญาณสื่อสารระหว่างโหนดในเครือข่าย เพื่อเพิ่มระยะทางในการรับส่งข้อมูลให้ไกลกว่าเดิม แต่จะมีข้อจำกัดคือ ตัวของรีพีตเตอร์จะไม่รู้จักรูปแบบของข้อมูลจึงขยายทั้งข้อมูลและสิ่งรบกวนไปพร้อมๆ กัน

 

 

2. ฮับ (Hub) ใช้ในโทโปโลยีแบบดาว ซึ่งใช้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อโหนดต่างๆ โดยฮับทำหน้าที่กระจายสัญญาณข้อมูลไปยังสายสื่อสารทุกสาย

 

3. สวิตช์ (Switch) ทำหน้าที่คล้ายฮับแต่สวิตช์จะไม่กระจายสัญญาณรบกวนเหมือนฮับ

 

4. บริดจ์ (Bridge) ใช้ในการเชื่อมต่อแบบแลน (LAN) 2 วงเข้าด้วยกัน โดยวงแลนไม่จำเป็นต้องใช้โทโปโลยีแบบเดียวกัน

 

 

5. เราท์เตอร์ (Router) ทำหน้าที่หาเส้นทางที่เหมาะสมในการส่งข้อมูลจากเครือข่ายหนึ่งไปยังอีกเครือข่ายหนึ่ง และยังสามารถกรองข้อมูลต่างๆ ได้ จึงทำให้ลดความคับคั่งของข้อมูล

 

 

6. เกทเวย์ (Gateway) เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อและแปลงข้อมูลระหว่างเครือข่ายที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงได้ เกทเวย์ในบางครั้งอาจเป็นโปรแกรมที่ใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์

 

 

ชนิดของสัญญาณอิเลกทรอนิกส์

  1. สัญญาณแบบแอนาล็อก (Analog Signal) เป็นสัญญาณแบบต่อเนื่องที่ทุกๆค่าจะมีความหมาย ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย เมื่อถูกรบกวนจากสิ่งเร้าภายนอก ส่วนใหญ่จะใช้ในการส่งสัญญาณเสียงในโทรศัพท์

 

 

  1. สัญญาณแบบดิจิตอล (Digital Signal) สัญญาณจะมีเพียง 2 ค่าคือ ระดับสูงสุด และต่ำสุด ทำให้มีความผิดพลาดน้อย ค่าสัญญาณจะเป็น on และ off หรือ 0 กับ 1

 

 

 

 

 

อ้างอิงภาพ

http://irrigation.rid.go.th/rid15/ppn/Knowledge/Networks%20Technology/network8.htm

http://www.twksupply.com/29-69-large/utp-cable-lan.jpg

http://www.pcbu.ac.th/nb/elearning/pluginfile.php/342/mod_page/content/4/pic4.jpg

http://www.retcocables.com/uploads/6/2/3/5/6235026/3508235.jpg

http://www.sina.edu.pk/wp-content/uploads/2013/08/fiber_optic_cable.jpg

http://www.qiiq.com/images/QcallshopSatellite.gif

http://www.med.cmu.ac.th/eiu/informatics/COMM/image/page31_clip_image001.gif

http://www.tp-link.fr/resources/images/faq/2009417135214959.jpg

http://www.directsystems.com/support/diff_hubanim.gif

http://etutorials.org/shared/images/tutorials/tutorial_55/01fig12.gif

http://voipstuff.net.au/files/router.gif

https://cdn.sparkfun.com/assets/3/7/6/6/0/51c48875ce395f745a000000.png

https://cdn.sparkfun.com/assets/c/8/5/b/e/51c495ebce395f1b5a000000.png

 

 

ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้