กำหนด Effect เสียง และเวลาให้สไลด์

การกำหนด Effect ให้แต่ละสไลด์

การกำหนด Effect ให้แต่ละสไลด์ หลังจากที่สร้างสไลด์เสร็จแล้ว เพื่อให้การนำเสนอผลงานดูน่าสนใจขึ้น เราสามารถกำหนด Effect การเคลื่อนไหวของสไลด์แต่ละหน้าได้ มีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกแถบ Ribbon ชื่อ ภาพเคลื่อนไหว
3-1-1

 

2. คลิกปุ่มลูกศรลง จะปรากฏแบบของ Effect การเลื่อนสไลด์ให้เลือก

3-1-2

 

3. นำเมาส์ไปชี้ที่ Transition แต่ละแบบ จะแสดงตัวอย่างบนสไลด์ปัจจุบันทันที

 

4. คลิกเลือกแบบที่ต้องการ

 

 

 

กำหนดเสียงและความเร็วในขณะเปลี่ยนสไลด์

กำหนดเสียงและความเร็วในขณะเปลี่ยนสไลด์ หลังจากเลือก Transition แล้ว ต้องการกำหนดเสียงและความเร็วในขณะเปลี่ยนสไลด์เพิ่มเติม มีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกปุ่มลูกศรลงของช่อง “เสียงการเปลี่ยนแปลง” เลือกเสียงที่ต้องการ

3-2-1

 

2. ที่ช่อง “ความเร็วในการเปลี่ยน” เลือกความเร็วในการเปลี่ยนสไลด์

3-2-2

 

3. คลิกปุ่ม “นำไปใช้กับทั้งหมด” เพื่อให้ทำกับสไลด์ทั้งหมด ถ้าต้องการทำกับสไลด์หน้าเดียวก็ไม่ต้องเลือกปุ่มนี้

3-2-3

 

 

 

ตั้งเวลาการเปลี่ยนสไลด์

การตั้งเวลาการเปลี่ยนสไลด์ เมื่อกำหนด Effect และรายละเอียดอื่นๆ แล้ว ต้องการกำหนดเวลาในการเปลี่ยนสไลด์ มีขั้นตอนดังนี้

 

3-3-1

 

  • เปลี่ยนสไลด์เมื่อใช้เมาส์คลิก
  • ตั้งเวลาอัตโนมัติทุกกี่วินาที จากตัวอย่างนี้ กำหนดเป็น 0 วินาที