การใช้งาน Gmail

อะไรคือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-mail

จดหมายอีเลกทรอนิกส์ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า อีเมล์(E-mail) หมายถึง จดหมายหรือข้อความที่ส่งถึงกันผ่านระบบเครือข่าย เราสามารถส่งจดหมายไปให้ผู้รับซึ่งเป็นสมาชิกของระบบอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ จำกัดสถานที่และเวลา จดหมายจะส่งถึงปลายทางอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่วินาที หรืออาจจะส่งจดหมายฉบับเดียวไปถึงผู้รับหลายคน ในเวลาเดียวกันก็ได้ ทั้งผู้รับและส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีที่อยู่เพื่อใช้ในการอ้างอิงการส่งและรับจดหมาย ที่อยู่สำหรับการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เช่น coolicecc@gmail.com, coolicecc@outlook.com เป็นต้น

 

 

แอดเดรสของคุณคืออะไร

ในการส่งจดหมายธรรมดาผู้ส่งจดหมายต้องทราบที่อยู่ของผู้รับก่อน การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ใช้หลักการเดียวกัน ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทุกคนจะมีที่อยู่หรือแอดเดรสเป็นของตนเอง เช่น coolicecc@ outlook.com หรือ coolicecc@gmail.com โดยได้รับแอดเดรสจากการที่ได้สมัครเป็นสมาชิกตามเว็บที่มีการบริการอีเมล์
แอดเดรสแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ชื่อผู้ใช้ (user name) และชื่อโดเมน (domain name) ซึ่งผู้ใช้หมายถึงชื่อหรือชื่อใดๆ ของผู้ใช้อีเมล์ ข้างหลังชื่อผู้ใช้จะเป็นเครื่องหมาย @ (at sign) แปลว่า ที่คั่นระหว่างชื่อกับโดเมน
ส่วนที่เป็นชื่อของโดเมนจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์และสถานที่ตั้งของคอมพิวเตอร์ เช่น coolicecc@gmail.com ชื่อผู้ใช้ ที่ชื่อโดเมนรหัสโดเมน เป็นลำดับชั้นของเครือข่ายโดยจะใช้เครื่องหมาย จุด (.) คั่นระหว่างลำดับชั้น ลำดับชั้นที่ใหญ่ที่สุดจะอยู่ทางด้านขวาสุด แนวความคิดของการแบ่งลำดับชั้นของโดเมนก็คล้ายกับการแบ่งที่อยู่ออกเป็นหมู่ บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และประเทศ

 

 

จุดเด่นของอีเมล์

จุดเด่นของอีเมล์ คือ สามารถติดไฟล์ไปกับอีเมล์ได้ ซึ่งไฟล์ที่ติดไปนั้นอาจจะเป็นไฟล์ภาพ ไฟล์โปรแกรม หรือไฟล์ข้อมูลก็ได้ เมื่อคุณส่งอีเมล์ไปมันจะวิ่งไปยังปลายทาง ในแทบจะทันที ไม่ว่าปลายทางจะอยู่ห่างจากออกไปใกล้เพียงฝ่ามือหรือไกลสุดขอบโลกก็ตาม

 

 

วิธีการสมัคร Gmail

1. เข้าไปที่ URL ดังนี้ https://accounts.google.com/signup?hl=th เพื่อกรอกข้อมูลการสมัครเข้าใช้งาน Gmail

 

2. ดำเนินการกรอกข้อมูล และทำตามขั้นตอนไปจนเสร็จ
gmail1

 

 

 

 

แบบฝึกหัด : นักเรียนค้นหาข้อมูลเรื่องที่สนใจ แล้วนำมาสรุปลงในโปรแกรมประมวลผลคำ หลังจากนั้นแนบไฟล์ส่งครูผ่านอีเมลมาที่ coolicecc@gmail.com

 

 

 


อ้างอิง
:           1. คลังปัญญาไทย . “จดหมายอิเล็กทรอนิกส์” . http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C
2. รศ.ยืน ภู่วรวรรณ . “เครือข่าย LAN และ WAN”. http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/hardware/wan.html . 1999
3. krukoon . “เมนูและการใช้งาน Gmail”. http://krukoon.wordpress.com/2010/06/13/%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C-e-mail/ . 2010
4. ~Or@nGe~ . “สิ่งที่น่าสนใจใน Gmail”. http://www.kapook.com/google/gmail

 

 

ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้