การใช้งานโปรแกรม Internet Explorer : IE

การเรียกใช้งาน Internet Explorer
Internet Explorer(IE) เป็นเว็บเบราเซอร์ที่ผลิตโดยบริษัทไมโครซอฟท์ ซึ่งมีมาให้พร้อมกับระบบปฏิบัติการวินโดว์ ตั้งแต่ Windows 98 ขึ้นไป โดยมีวิธีการเรียกใช้งานดังนี้

2-3-1

 

1. คลิกที่ปุ่ม Start

2. เลือก All Programs

 

2-3-2

 

3. เลือกโปรแกรม Internet Explorer

 

 

 

รู้จักกับเมนู ปุ่ม และคำสั่งในเบื้องต้น

2-3-3

 1. ปุ่ม Forward ใช้สำหรับเปลี่ยนไปหน้าต่อไป (หลังจากที่ย้อนกลับมา)
 2. ปุ่ม Back ใช้สำหรับย้อนกลับไปหน้าที่ผ่านมาแล้ว
 3. Title Bar แสดงชื่อเว็บไซต์ที่กำลังใช้งานอยู่
 4. Tab ใช้สำหรับเปิดเว็บไซต์ต่างๆ ด้วยการเปิดเว็บเบาเซอร์เพียงอันเดียว
 5. ปุ่ม Favorites ใช้สำหรับบันทึกเว็บไซต์ที่โปรดปรานไว้เข้าชมในครั้งหน้า
 6. ช่อง URL หรือช่อง Address คือช่องที่ใช้สำหรับพิมพ์ตำแหน่งของเว็บไซต์ที่ต้องการเข้าชม โดยปกติจะนำหน้าด้วย www.ชื่อเว็บไซต์.โดเมนเนม เช่น www.krui3.com (เทคนิค: ถ้าเข้าชมเว็บไซต์ที่มีโดเมนเนมเป็น .com เราสามารถพิมพ์แค่ชื่อเว็บไซต์ แล้วกดปุ่ม Ctrl + Enter ก็ได้ แต่ถ้าเป็นโดเมนเนม .net ให้กดปุ่ม Shift)
 7. ปุ่ม Refresh ใช้สำหรับการเรียกโหลดข้อมูลหน้า Web Page ใหม่อีกครั้ง
 8. ปุ่ม Stop ใช้สำหรับหยุดการโหลดข้อมูลในหน้า Web Page นั้น
 9. ช่องค้นหาด่วน ใช้สำหรับค้นหาข้อมูลต่างๆ โดยไม่ต้องเข้าเว็บไซต์ของ Search engine
 10. ปุ่มย่อ หรือ Minimize ทำหน้าที่ย่อหน้าต่างของโปรแกรมรวมทั้งไฟล์ต่าง ๆ ที่เปิดใช้งานอยู่มาเก็บไว้ที่ Taskbar
 11. ปุ่มขยาย หรือ Maximize ทำหน้าที่ขยายหน้าต่างของโปรแกรมให้เต็มพื้นที่ทั้งหมดของโปรแกรม
 12. ปุ่มกลับสู่สภาพเดิม หรือ Retsore Down ทำหน้าที่ขยายหน้าต่างสลับไปมีขนาดเท่ากับขนาดที่ก่อนขยายหน้าต่างโปรแกรมให้เต็มจอ
 13. ปุ่มปิด หรือ Close ทำหน้าที่ ออกจากโปรแกรม
 14. กลุ่มเครื่องมือต่างๆ
 15. Scroll bar คือแถมที่ใช้สำหรับเลื่อนดูหน้าเว็บ
 16. ปุ่ม View ใช้สำหรับย่อ / ขยาย หน้าเว็บไซต์

 

 

การพิมพ์หน้าเว็บเพจที่ต้องการ

2-3-4

– การ Preview ดู ก่อนสั่งพิมพ์หน้าเว็บเพจมีวิธีทำดังนี้
คลิกที่ลูกศรลงข้างปุ่มเครื่องพิมพ์ > เลือก Print Preview…
– การตั้งค่าหน้ากระดาษ ก่อนพิมพ์ มีวิธีทำ ดังนี้
คลิกที่ลูกศรลงข้างปุ่มเครื่องพิมพ์ > เลือก Page Setup…
– การสั่งพิมพ์หน้าเว็บเพจมีวิธีทำ ดังนี้
คลิกที่ลูกศรลงข้างปุ่มเครื่องพิมพ์ > เลือก Print…

 

 

 

การคัดลอกข้อความในเว็บเพจ

2-3-5

 1. แดรกเมาส์เลือกข้อความ(กดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้ แล้วเลื่อนเมาส์ไปยังตำแหน่งท้ายสุดของข้อความที่ต้องการ)
 2. คลิกขวาตรงบริเวณที่เลือกข้อความไว้
 3. เลือก คัดลอก หรือ Copy
 4. เปิดโปรแกรมประมวลผลคำขึ้นมา (Microsoft Word, Notepad, WordPad ฯลฯ)
 5. คลิกขวาในโปรแกรมประมวลผลคำ เลือก วาง หรือ Paste

 

 

 

อ้างอิง :

กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. การใช้งานอินเตอร์เน็ต (Internet) เบื้องต้น. http://cict.mnre.go.th/ewt_news.php?nid=181 , 2007 : สืบค้นวันที่ 12 พ.ย. 57

 

พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล. Browser คืออะไร. http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/poonsak/itbrowser/browser.html , 2545 : สืบค้นวันที่ 12 พ.ย. 57