หน่วยแสดงผลของคอมพิวเตอร์

หน่วยแสดงผลของคอมพิวเตอร์ ??

 

ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล อุปกรณ์แสดงผลของคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันเป็นส่วนใหญ่มีดังนี้

 

monitor

จอภาพ

 

speakerลำโพง

 

printerเครื่องพิมพ์