การสร้าง รูปร่าง

การสร้าง รูปร่าง ถ้าต้องการวาดรูปร่าง จะมีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกแท็บ “แทรก” เลือกคำสั่ง “รูปร่าง”  1-6-1

2. คลิกเลือกรูปที่ต้องการวาด แล้ว drag ลงบนพื้นที่ในสไลด์

1-6-2

 

3. ตัวอย่างการสร้างรูปร่าง

1-6-3

 

 

 

การเปลี่ยนสีและรูปแบบของ รูปร่าง

1. คลิกที่ รูปร่าง ที่ต้องการเปลี่ยนสีและรูปแบบ

2. คลิกที่ปุ่มลูกศรลง ก็จะมี ลักษณะของรูปร่าง ออกมาให้เราเลือกมากมาย

1-6-4

 

3. เลือกลักษณะของรูปร่างที่ต้องการ

1-6-5

 

4. ในกรณีที่ไม่พอใจ สามารถเลือกสีภายใน และภายนอกได้จากเมนูด้านข้าง (ดังภาพ)

1-6-6