ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม

ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม

ก่อนที่จะทำงานกับโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint เราจะต้องรู้จักกับส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรมก่อน เพื่อจะได้เข้าใจถึงส่วนต่างๆ เวลาที่ครูอธิบาย
1-2-1

 1. Office Button :  เป็นปุ่มคำสั่งเกี่ยวกับการทำงานของแฟ้มงาน เช่น New, Open, Save, Save As, Print, Close, ฯลฯ
 2. Quick Access Toolbar :  เป็นแถบเครื่องมือให้คุณเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ผู้ใช้สามารถเพิ่มปุ่มคำสั่งที่ใช้งานบ่อยๆ ไว้ในแถบเครื่องมือนี้ได้
 3. Title bar :  แถบแสดงชื่อโปรแกรมและชื่อไฟล์ปัจจุบันที่คุณเปิดใช้งานอยู่
 4. Status bar :  แถบแสดงสถานะการทำงานปัจจุบันบนหน้าจอ
 5. View bar : แถบแสดงมุมมองเอกสารในแบบต่างๆ
 6. แถบสไลด์ :  แสดงจำนวนสไลด์
 7. แผ่นงาน :  พื้นที่สำหรับงานนำเสนอ
 8. แถบRibbon :  เป็นแถบที่รวบรวมคำสั่งต่างๆ ของเมนูหรือทูลบาร์ เพื่อให้ผู้ใช้เลือกใช้งานง่ายขึ้น

 

 

 

Office Button: เป็นปุ่มคำสั่งเกี่ยวกับการทำงานของแฟ้มงานซึ่งมีปุ่มที่น่าสนใจดังนี้

1-2-9

 1. สร้าง – ใช้สำหรับสร้างงานใหม่
 2. เปิด – ใช้สำหรับเรียกแฟ้มงานที่ได้บันทึกไว้แล้ว ขึ้นมาใช้งาน
 3. บันทึก – จัดเก็บงาน
 4. บันทึกเป็น – จัดเก็บงานแบบไม่ทับไฟล์งานเดิม
 5. พิมพ์ – สั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์(Printer)

 

 

 

ภาพแถบเครื่องมือ

1-2-2

1-2-3

1-2-4

1-2-5

1-2-6

1-2-7

1-2-8