เครื่องมือที่สำคัญของโปรแกรมจัดการเอกสาร

word

 

 1. แท็บเครื่องมือ ด่วน

 2. ชื่อแฟ้มและ โปรแกรม

 3. แท็บ

 4. Ribbon

 5. แบบอักษร

 6. ไม้บรรทัด

 7. ตัวเปิดไม้บรรทัด

 8. ตำแหน่งพิมพ์หรือ เครื่องหมายจบ

 9. แท็บเลื่อน

 10. มุมมอง/ย่อขยาย

 11. แท็บสถานะ

 

 

 

อ้างอิง – เว็บไซต์ไมโครซอฟท์ประเทศไทย. “การใช้ Ribbon แทนแถบเครื่องมือและเมนู” . office.microsoft.com, 2007