การปรับแต่งรูปทรงของภาพ

บอกตำแหน่งของภาพด้วย Ruler

Ruler คือไม้บรรทัดที่อยู่บริเวณด้านบนแล้วด้านขวาของแผ่นงาน เพื่อใช้เป็นตัวอ้างอิงและบอกตำแหน่ง เพื่อให้ง่ายต่อการจัดวางภาพ เราสามารถเรียกใช้งานไม้บรรทัดได้โดยคลิกที่เมนูคำสั่ง View เลือก Rulers จะปรากฏแถบไม้บรรทัดขึ้นมาทั้ง 2 ด้าน

ruler

 

 

 

ปรับขนาดรูปภาพด้วย Transform

Free Transform

          เป็นการปรับขนาดภาพโดยทั่วไปคือปรับขนาดเล็ก-ใหญ่ หมุน สามารถทำได้โดยคลิกที่เมนูคำสั่ง Edit > Free Transform

**การย่อ-ขยาย ภาพโดยไม่ให้เสียสัดส่วนของภาพสามารถทำได้โดยกดปุ่ม Shift ที่คีย์บอร์ดค้างไว้แล้วจึงย่อ-ขยาย

transfrom

 

 

Skew

          เป็นการบิดภาพให้มีลักษณะลาดเอียง โดยให้บิดกรอบด้านหนึ่ง ซึ่งกรอบอีกด้านจะอยู่คงที่ วิธีการเข้าใช้งานคือเลือกเมนูคำสั่ง Edit > Transform > Skew

skew

 

 

Distrot

เป็นการบิดภาพที่ไม่มีการล็อคกรอบไว้ ทำให้บิดภาพได้โดยไม่มีการรักษาสัดส่วนของภาพ วิธีการคือเลือกเมนูคำสั่ง Edit > Transform > Distrot

distort

 

 

Perspective

เป็นการบิดภาพโดยมุมทั้งสองข้างเอียงเข้าหากัน ทำให้ภาพที่ได้ดูมีมิติ มีความลึก ความสูง โดยสามารถกระทำได้โดยเลือกเมนูคำสั่ง Edit > Transform > Perspective

perspective

 

 

Warp

          เป็นการดัดภาพเป็นแนวโค้งเข้ากับรูปทรงต่างๆ มีวิธีการใช้งานคือไปที่เมนูคำสั่ง Edit > Transform > Warp

warp

 

 

 

 

 

อ้างอิง ปิยะ  นาคสงค์. สร้างและตกแต่งภาพกราฟิกด้วย Photoshop CS2 ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : Success Media Co.,Ltd. 2549