การใช้เครื่องมือของซอฟต์แวร์ระบบ

ในคอมพิวเตอร์ของเรามีข้อมูลมากมาย ดังนั้นเราจึงควรจัดเก็บให้เป็นระเบียบ เพื่อง่ายต่อมากเรียกใช้งาน ซึ่งจะขออธิบายลักษณะการทำงานเปรียบเทียบกับบ้านของเราดังนี้

คอมพิวเตอร์ก็เปรียบเสมือนบ้านของเรา ซึ่งในบ้านของเราก็มีการจัดแบ่งเป็นห้องๆ เช่นห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว เป็นต้น ดังนั้นในคอมพิวเตอร์ของเรามีการแบ่งเป็นห้องๆ เช่นกัน นั่นคือ ไดร์ฟต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไดร์ฟ C หรือไดร์ฟ D

แล้วในห้องส่วนใหญ่ก็จะมีการนำตู้เข้ามาวางเพื่อเก็บของโดยอาจจะแบ่งเป็นตู้ใส่เสื้อผ้า รองเท้า จาน ชาม ฯลฯ  ในคอมพิวเตอร์ของเราก็ควรสร้างตู้ไว้เก็บของต่างๆ เช่นกัน (ตู้ในที่นี้หมายถึง Folder: โฟลเดอร์) ยกตัวอย่างเช่น โฟลเดอร์เก็บเพลง หนัง ภาพ ฯลฯ

(ไม่ควรเก็บไฟล์ต่างๆ ไว้ในไดร์ฟ C เพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคอมพิวเตอร์ ข้อมูลนั้นๆ ก็จะหายไปด้วย)

 

 

เราสามารถจัดการไฟล์ต่างๆ ได้โดยการใช้โปรแกรม My Computer

e1(ภาพหน้าต่าง My Computer)

เราสามารถเข้าไปดูโฟลเดอร์ได้โดยการดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ และเรียกใช้ไฟล์ได้โดยการดับเบิลคลิก เช่นกัน

e2

 

 

การสร้างโฟลเดอร์

e4

1. เลือกไดร์ฟที่ต้องการจะสร้างโฟลเดอร์ (ไม่ควรเป็นไดร์ฟ C)

2. คลิกขวาบนพื้นที่ว่าง

3. เลือก “New” แล้วเลือก “Folder”

4. พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์

5. กดปุ่ม “Enter”

 

 

 

การเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์

e5

1. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่ต้องการ

2. เลือก “Rename”

3. พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ที่ต้องการ

4. กดปุ่ม “Enter”

 

 

 

การลบโฟลเดอร์

การลบโฟลเดอร์สามารถทำได้โดยการคลิกขวาที่โฟลเดอร์ เลือก “Delete” หรือกดปุ่ม “Delete” ที่คีย์บอร์ด แล้วเลือก “Yes”

 

 

 

การบีบอัดข้อมูล

การบีบอัดข้อมูล เป็นการทำให้ไฟล์ที่อยู่โฟลเดอร์มีขนาดเล็กลง สามารถใส่รหัสเพื่อป้องกันข้อมูลนั้นๆ ไว้เป็นความลับได้ และนอกจากนี้ยังสามารถแยกไฟล์ออกเป็นหลายๆ ส่วน เพื่อความสะดวกในการส่งต่อข้อมูล โปรแกรมที่สามารถบีบอัดข้อมูลได้ มีหลายโปรแกรม เช่น WinRAR, Winzip, 7-ZIP, ALZip เป็นต้น

 

 

 

การใช้งานโปรแกรม WinRAR

 1. โดยปกติโปรแกรม WinRAR จะติดตั้งมาให้ใช้งานกันอยู่แล้ว แต่ถ้าเครื่องใดไม่มีสามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งได้ที่ http://www.win-rar.com/download.html
 2. คลิกขวาที่ไฟล์ หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการ
  rar1
 3. เลือก Add to “…ชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์… .rar” ถ้าไม่ต้องการแบ่งส่วนของไฟล์และไม่ใส่รหัสผ่าน
 4. เลือก Add to archive… ถ้าไฟล์มีขนาดใหญ่ และต้องการแบ่งส่วนของไฟล์ให้มีขนาดเล็กลง
  rar2
 5. จากข้อ 4. เมื่อคลิกแล้วจะมีหน้าต่างเปิดขึ้นมา ในช่อง Split to volumes, size ให้ใส่ขนาดของไฟล์ที่ต้องการแบ่ง เลือกหน่วยตามต้องการ และถ้าต้องการใส่รหัสผ่าน สามารถทำได้โดยคลิกที่ Set password แล้วใส่รหัสผ่าน
 6. จะได้ไฟล์ออกมามีสกุลเป็น .rar (ไอคอนขวามือสุด)
  rar3

 

 

 

การนำไฟล์ออกจากการบีบอัด

rar4

การนำไฟล์ออกจากการบีบอัดสามารถทำได้โดย คลิกขวาที่ไฟล์ที่มีสกุลเป็น .rar แล้วเลือก Extract to …ชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์…\

แต่ในกรณีที่บีบอัดไฟล์แล้วมีหลายๆ ส่วน ให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์แรก จากนั้นแดรกเมาส์(คลิกเมาส์ค้างไว้) ดึกไฟล์ออกมาวางด้านนอก