รู้จักโปรแกรม WordPad

WordPad คือโปรแกรมแก้ไขข้อความที่สามารถใช้เพื่อสร้างและแก้ไขเอกสารได้ WordPad ไม่เหมือนกับ Notepad เนื่องจาก WordPad สามารถใช้การจัดรูปแบบที่หลากหลายและกราฟิกได้ และยังสามารถเชื่อมโยงหรือฝังวัตถุ เช่น รูปภาพหรือเอกสารอื่นๆ ได้อีกด้วย

 

เรียนรู้หน้าต่าง WordPad

w1

 

 

เมื่อต้องการสร้าง เปิด และบันทึกเอกสาร

เมื่อต้องการ

ให้ทำดังนี้

สร้างเอกสารใหม่ คลิกปุ่มเมนู WordPad w2 แล้วคลิก สร้าง
เปิดเอกสาร คลิกปุ่มเมนู WordPad w2 แล้วคลิก เปิด
บันทึกเอกสาร คลิกปุ่มเมนู WordPad w2 แล้วคลิก บันทึก
บันทึกเอกสารเป็นชื่อใหม่ หรือเป็นรูปแบบอื่น คลิกปุ่มเมนู WordPad w2 ชี้ไปที่ บันทึกเป็น จากนั้นคลิกรูปแบบที่คุณต้องการบันทึกเอกสาร

 

** WordPad สามารถเปิดและบันทึกเอกสารแบบข้อความ (.txt) แฟ้ม Rich Text (.rtf) เอกสาร Word (.docx) และเอกสาร OpenDocument Text (.odt)

 

 

การจัดรูปแบบเอกสาร

การจัดรูปแบบ หมายถึงลักษณะการแสดงข้อความในเอกสาร และรวมถึงการจัดเรียงข้อความด้วย ซึ่งสามารถใช้ Ribbon ที่อยู่ใต้แถบชื่อเรื่อง เพื่อเปลี่ยนการจัดรูปแบบ โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้ในการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบเอกสาร

เมื่อต้องการ

ให้ทำดังนี้

เปลี่ยนลักษณะการแสดงข้อความในเอกสารของคุณ เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง จากนั้นใช้ปุ่มบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของปุ่มแต่ละปุ่ม ให้โฮเวอร์เหนือปุ่มเพื่อดูคำอธิบาย
เปลี่ยนลักษณะการจัดแนวข้อความในเอกสารของคุณ เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง จากนั้นใช้ปุ่มบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของปุ่มแต่ละปุ่ม ให้โฮเวอร์เหนือปุ่มเพื่อดูคำอธิบาย

 

 

เมื่อต้องการแทรกวันที่และรูปภาพลงในเอกสาร

เมื่อต้องการ

ให้ทำดังนี้

แทรกวันที่ปัจจุบัน
  1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แทรก ให้คลิก วันที่และเวลา
  2. คลิกรูปแบบที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง
แทรกรูปภาพ
  1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แทรก ให้คลิก รูปภาพ
  2. ค้นหารูปภาพที่คุณต้องการแทรก จากนั้นคลิก เปิด
แทรกรูปวาด
  1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แทรก ให้คลิก รูปวาดของ ‘ระบายสี’
  2. สร้างรูปวาดที่คุณต้องการแทรก จากนั้นให้ปิด ‘ระบายสี’

 

 

เมื่อต้องการดูเอกสาร

เมื่อต้องการ

ให้ทำดังนี้

เพิ่มหรือลดระดับการย่อ/ขยาย บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก ขยาย หรือ ย่อ
ดูเอกสารตามขนาดจริง บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก 100%
แสดงไม้บรรทัด บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม แสดงหรือซ่อน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม้บรรทัด
แสดงแถบสถานะ บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม แสดงหรือซ่อน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แถบสถานะ
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการตัดคำ บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม การตั้งค่า ให้คลิก การตัดคำ แล้วคลิกการตั้งค่าที่คุณต้องการ
เปลี่ยนหน่วยการวัดบนไม้บรรทัด บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม การตั้งค่า ให้คลิก หน่วยการวัด แล้วคลิกหน่วยที่คุณต้องการ

 

 

เมื่อต้องการย่อและขยายเอกสาร

เมื่อต้องการย่อและขยายเอกสาร สามารถคลิกปุ่ม ขยาย w3 หรือ ย่อ w4 บนแถบเลื่อน ย่อ/ขยาย ที่มุมล่างขวาของหน้าต่าง เพื่อเพิ่มหรือลดระดับการย่อ/ขยายได้ด้วย

w5

 

เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะขอบกระดาษ

คลิกปุ่มเมนู WordPad w2 แล้วคลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 

 

เมื่อต้องการพิมพ์เอกสาร

คลิกปุ่มเมนู WordPad w2 แล้วคลิก พิมพ์ จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 

เมื่อต้องการดูตัวอย่างก่อนพิมพ์

สามารถใช้ ‘ตัวอย่างก่อนพิมพ์’ เพื่อดูลักษณะของเอกสารก่อนการพิมพ์ได้ เมื่อต้องการใช้ ‘ตัวอย่างก่อนพิมพ์’ ให้คลิกปุ่มเมนู WordPad แล้วชี้ไปที่ พิมพ์ จากนั้นคลิก ตัวอย่างก่อนพิมพ์ เมื่อดูตัวอย่างก่อนพิมพ์เสร็จแล้ว ให้คลิก ปิดตัวอย่างก่อนพิมพ์

 

อ้างอิง : เว็บไซต์ไมโครซอฟท์. การใช้ WordPad. windows.microsoft.com. 2013