แจกฟรี ปกแผนการจัดการเรียนรู้ (.PSD และ .DOCX)

แจกฟรี ปกแผนการจัดการเรียนรู้ มีให้เลือก 2 แบบคือ

ภาพตัวอย่าง

 

 

1. เป็นไฟล์ .PSD ใช้เปิดกับโปรแกรม Adobe Photoshop   คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 

2. เป็นไฟล์ .DOCX ใช้เปิดกับโปรแกรม Microsoft Word   คลิกเพื่อดาวน์โหลด