แจกฟรี Preset Lightroom สำหรับแต่งภาพ Portrait

Preset Lightroom สำหรับแต่งภาพ Portrait โดยในพรีเซ็ตมีการปรับแต่งดังนี้

Exposure : +0.60
Shadows : +17
Whites : -17
Black : -62
Clarity : +31

 

ตัวอย่างภาพ

 

 

 

 Download