บทที่ 2 เรียนรู้การเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ (พิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก)

                                                                          การเขียนตัวอักษร

คำอ่าน

 

ant

 a  

เอ

 bird  b

บี

 cat  c  

ซี

 dog  d  

ดี

 egg  e  

อี

 fish  f

 เอฟ

 goose  g  

จี

 horse  h  

เอช

 ink  i  

ไอ

 jar  j  

เจ

 king  k  

เค

 leaf  l  

แอล

 monkey  m  

เอ็ม

 nurse  n  

เอ็น

 ox  o  

โอ

 pig  p  

พี

 queen  q  

คิว

 rat  r

 อารฺ

 snake  s  

เอส

 tiger  t  

ที

 umbrella  u  

ยู

 van  v  

วี

 window  w  

ดับเบิลยู

 x-ray  x  

เอ็กซฺ

 yellow  y  

วาย

 zebra  z  

แซท, ซี